Köpeklerde Aspergilloz

Sinonazal (Burun) Aspergilloz genellikle kötü kokan, aylarca süren, antibiyotiklere yanıt vermeyen ve klasik olarak yalnızca bir burun deliğinden gelen sümüklü bir burun akıntısıdır. Burun kanamaları aralıklı olarak meydana gelir ve burun deliklerinin kenarları sıklıkla ülsere olur. Hem daha istilacı hem de daha az istilacı formlar benzer belirtiler yaratır; Genellikle bunları birbirinden ayıran görüntüleme ve/veya rinoskopidir ve bazen birlikte ortaya çıkarlar. Doğru teşhis tedaviyi de beraberinde getirecektir.