Kedi ve Köpeklerde Hepatik Ensefalopati


Hepatik Ensefalopati Nedir?

Özellikle karaciğer hastalığı olan hayvanlarda ortaya çıkan nörolojik bir durumdur. Karaciğer düzgün çalışmadığında amonyak gibi bazı maddeleri filtre edemez. Genel olarak karaciğer yetmezliği yanında bu duruma portosistemik şant dediğimiz bir durum neden olabilir.

Klinik Belirtiler

Yürürken sallanma, nöbetler, salya akması, ses çıkarma, koma, iştahsızlık görülebilir.

Teşhis

Tam nörolojik muayene, tam kan sayımı ve serum biyokimya profili, amonyak düzeylerine bakılır. Abdomen ultrasonu gibi ek tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Tedavi

Hepatik ensefalopati hayati önem taşır. Çok acilen tedavi edilmesi gerekmektedir. Anti epileptik ilaçlar, karaciğer koruyucular, düşük proteinli beslenme,lavman ve amonyağın emilimini önleyecek ilaçlar, iv sıvılar önerilir.